Gry karciane online

SUPER ZABAWA GWARANTOWANA

REKLAMA

Darmowy Pasjans Klasyczny

Zasady gry:

Darmowy Pasjans Klasyczny to bardzo popularny pasjans do ułożenia którego wystarczy jedna talia kart. Celem gry jest ułożenie wszystkich kart na czterech stosach bazowych widocznych w górnej części ekranu. Karty na stosach bazowych należy układać zgodnie z wyznaczonym kolorem w kolejności od asa do króla. Kiedy wszystkie stosy będą kompletne gra Darmowy Pasjans Klasyczny jest ukończona.

Na początku gry, cześć kart rozłożona jest w siedmiu kolumnach. W każdej kolumnie występuje inna liczba kart. Skrajnie lewa kolumna zawiera jedną kartę, a skrajnie prawa siedem kart. W każdej kolumnie odkryta jest wyłącznie karta znajdująca się na szczycie. Pozostała cześć kart z talii, zebrana jest w stosie rezerwowym widocznym w lewym górnym rogu.

W grze Darmowy Pasjans Klasyczny karty w kolumnach należy układać w porządku malejącym, naprzemiennie kolorami. Między kolumnami można przenosić pojedyncze karty lub poprawnie ułożone sekwencje (karty ułożone malejąco, na przemian kolorami). Na pustym miejscu kolumny można położyć wyłącznie króla lub sekwencję kart zbudowaną na królu. W przypadku braku ruchu należy sięgnąć po karty rezerwowe zebrane w stosie po lewej. Kliknięcie na stosie powoduje odkrycie pojedynczej karty, którą można przenieść na stos bazowy lub do pasującej kolumny. Można ją również pominąć i rozdać kolejną kartę rezerwową. Karty rezerwowe można przeglądać dowolną ilość razy.